[G마켓] 삼성전자 노트북 PEN NT930QBV-A58A / Pen NT930QBV-A716A 단, 3일간 특가 세일 !!

홈 > 시코마켓 > 특가정보 게시판

[G마켓] 삼성전자 노트북 PEN NT930QBV-A58A / Pen NT930QBV-A716A 단, 3일간 특가 세일 !!…

메노수 () 0 573 0
① 본문링크: http://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=1534192465&pos_shop_cd=SH&pos_class_cd=111111111&pos_class_kind=T&keyword_order=NT930QBV-A58A&keyword_seqno=20230453055&search_keyword=NT930QBV-A58A 기타 삼성 ₩1,259,000 삼성노트북 Pen NT930QBV-A58A 최종혜택가 103만 item.gmarket.co.kr ② 대표품목: PEN NT930QBV-A58A ③ 행사가격: 1,036,985 ④ 행사기간: 2019년 7월 19 ~ 2019년 7월 21일 ⑤ 본문내용: 쥐마켓7% 할인 + 타임어택12% 중복쿠폰​ + 씨티카드5% 추가할인​ 1,353,760 → 1,036,985 (30만원▼) ​ 2019년 특가 판매 진행중!! 저렴하게 구입 가능합니다. ------------------------------------------------------------------------------------------ ① 본문링크: http://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=1534193969&pos_shop_cd=SH&pos_class_cd=111111111&pos_class_kind=T&keyword_order=NT930QBV-A716A&keyword_seqno=20230657033&search_keyword=NT930QBV-A716A 기타 삼성 ₩1,479,000 삼성노트북 Pen NT930QBV-A716A 최종혜택가 121만 item.gmarket.co.kr ② 대표품목: PEN NT930QBV-A716A ​ ③ 행사가격: 1,218,984 ​ ④ 행사기간: 2019년 7월 19 ~ 2019년 7월 21일 ⑤ 본문내용: 쥐마켓7% 할인 + 타임어택12% 중복쿠폰​ + 씨티카드5% 추가할인​ ​ 1,590,320 → 1,218,984 (38만원▼) ​ 2019년 특가 판매 진행중!! ​ 저렴하게 구입 가능합니다. ​

0 Comments
제목